Lắp đặt bộ tranh nữ tính màu hường tại Phố Phan Đình Giót, Hà Nội

Lắp đặt bộ tranh nữ tính màu hường tại Phố Phan Đình Giót Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội.