Thi công tranh vải dán tường khổ lớn tại Phúc Lợi, Long Biên

Thi công tranh vải dán tường khổ lớn tại Phúc Lợi, Long Biên

Tranh được in UV phù kim tuyến cho chất lượng sắc nét, độ bền mau cao, kháng nước,